Mariia-Petr

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2131 - 234 149 5 80 29
рэнзү 1753 - 211 116 4 91 27
Үгийн сүлжээ 1400 - 3 0 0 3 0
Double up 1400 - 8 0 0 8 0
Үно 1364 - 2 0 0 2 1
Судоку 1304 - 85 64 0 21 5

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 3 29:25 24:47
Хэцүү 7 23:16 11:26
Дундаж 15 18:19 09:41
Хялбар 19 06:36 03:11
Судоку 6x6
Дундаж 9 03:35 01:51
Хялбар 8 02:01 00:52
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 3 14:35 09:07