Mariia-Petr

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2010 19 193 121 5 67 23
рэнзү 1597 36 163 85 4 74 20
Үгийн сүлжээ 1400 - 3 0 0 3 0
Double up 1400 - 8 0 0 8 0
Үно 1364 - 2 0 0 2 1
Судоку 1304 28 84 63 0 21 5

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 3 29:25 24:47
Хэцүү 7 23:16 11:26
Дундаж 15 18:19 09:41
Хялбар 18 06:40 03:11
Судоку 6x6
Дундаж 9 03:35 01:51
Хялбар 8 02:01 00:52
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 3 14:35 09:07