Angelina11

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1742 - 281 138 2 141 34
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Пэнтэ 1390 - 1 0 0 1 0
рэнзү 1307 - 104 35 0 69 17