ctarenju2020

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2170 - 252 192 5 55 38
рэнзү 1754 - 314 214 6 94 45
Судоку 1400 - 1 0 0 1 1
Олон тоглогчийн дурак 1199 - 4 0 0 4 1