laura20

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1212 - 142 47 0 95 13
Орос даам 1198 - 53 21 2 30 5
Үгийн сүлжээ 1129 - 19 15 0 4 0
шатар 1078 - 34 7 3 24 5
рэнзү 1066 - 41 8 1 32 4
Судоку 802 - 23 15 0 8 4

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Дундаж 2 11:34 07:46
Хялбар 13 13:42 05:14