dashabus

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1738 - 179 92 2 85 16
рэнзү 1717 - 337 158 6 173 40
Блокинг 1441 - 2 2 0 0 0
Энтропи 1421 - 1 1 0 0 0
Отелло 1410 - 9 4 2 3 0
Пэнтэ 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1400 - 10 4 0 6 1
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Double up 1400 - 6 3 0 3 0
олон улсын даам 1399 - 1 0 1 0 0
Стак 4 D 1396 - 3 1 0 2 0
шатар 1375 - 2 0 1 1 0
Орос даам 1363 - 11 2 2 7 2
Коннэкт 4 1359 - 2 0 0 2 0
Үно 1295 - 14 4 0 10 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Дундаж 2 11:12 02:55
Хялбар 2 01:33 01:32