nastjasim

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1793 - 216 118 1 97 24
рэнзү 1478 - 351 167 9 175 40
Пэнтэ 1438 - 24 13 0 11 2
Орос даам 1415 - 9 5 0 4 1
шатар 1355 - 4 0 2 2 1
Судоку 1274 - 5 4 0 1 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Дундаж 1 10:39 10:39
Хялбар 3 05:47 03:10