darinani

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1643 63 115 58 0 57 12
Пэнтэ 1491 - 18 11 0 7 1
рэнзү 1387 110 111 48 1 62 13
Орос даам 1344 - 7 2 0 5 1
Судоку 1064 - 3 1 0 2 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 1 15:15 15:15