anjafo

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1875 - 343 196 7 140 38
рэнзү 1750 - 320 182 1 137 38
Олон тоглогчийн дурак 1665 - 12 5 0 7 3
шатар 1439 - 6 4 0 2 1
Double up 1400 - 3 0 0 3 0
Lines of action 1400 - 9 4 0 5 1
Үгийн сүлжээ 1391 - 23 0 0 23 0
Судоку 1348 - 122 78 0 44 3
Дурак пасс 1341 - 29 13 0 16 1
Орос даам 1319 - 27 4 3 20 5
Пэнтэ 1255 - 52 9 0 43 3
Мянга 1172 - 13 0 3 10 2
Үно 1159 - 39 8 0 31 5
Техас Холдэм 900 - 2 0 0 2 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хэцүү 1 16:00 16:00
Дундаж 1 20:04 20:04
Хялбар 25 08:50 04:04
Судоку 6x6
Дундаж 13 03:04 01:28
Хялбар 25 01:25 00:51
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 5 12:53 09:55
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хялбар 1 11:25 11:25
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 2 07:46 03:15
Хялбар 5 02:15 01:31