egorf

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1902 - 158 92 3 63 17
рэнзү 1660 - 216 112 2 102 22
Орос даам 1484 - 7 4 3 0 1
Дурак 1403 - 2 1 0 1 0
Double up 1400 - 3 2 0 1 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Drawing 1398 - 2 0 0 2 0
шатар 1379 - 5 2 0 3 1
Lines of action 1360 - 7 2 1 4 1
Пэнтэ 1354 - 14 4 1 9 2
Судоку 1216 - 16 4 0 12 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 11:24 11:24
Судоку 6x6
Хялбар 3 04:02 01:16