MishaS

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2342 - 111 82 2 27 11
рэнзү 1600 - 137 76 1 60 16
шатар 1510 - 10 7 1 2 1
Англи даам 1400 - 1 0 1 0 0
Lines of action 1399 - 8 4 0 4 1
олон улсын даам 1381 - 1 0 0 1 0
Судоку 1315 - 8 4 0 4 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Дундаж 2 09:42 03:24
Хялбар 2 07:15 03:41