Alla95

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1403 - 9 2 4 3 1
Пэнтэ 1400 - 4 2 0 2 1
рэнзү 1230 - 44 13 4 27 6