MaksimK

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1709 - 92 41 5 46 8
Судоку 1442 - 17 5 0 12 1
Double up 1400 - 2 2 0 0 0
олон улсын даам 1400 - 2 1 0 1 0
Lines of action 1382 - 8 3 1 4 1
шатар 1381 - 14 8 0 6 1
Орос даам 1356 - 7 2 1 4 1
рэнзү 1269 - 84 33 5 46 9

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Дундаж 2 05:45 05:00
Хялбар 3 02:00 01:32