mra-pc2

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 2146 3 374 273 7 94 47
Пэнтэ 1748 - 60 37 1 22 6
Гомоку 1611 - 28 20 0 8 3
Double up 1400 - 7 3 0 4 0