mra-pc19

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1676 26 166 85 6 75 21
Пэнтэ 1510 - 161 75 4 82 0
Судоку 1400 - 1 0 0 1 0
Отелло 1399 - 2 1 0 1 0
Коннэкт 4 1379 - 1 0 0 1 0
Double up 1348 - 19 5 0 14 1
Гомоку 1181 - 24 0 0 24 0