mra-pc23

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 1400 - 2 0 0 2 0
Судоку 1400 - 4 0 0 4 0
Double up 1377 - 47 39 0 8 0
рэнзү 1348 - 49 21 2 26 7