mra-pc36

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1648 36 186 104 4 78 21
Пэнтэ 1487 - 8 6 0 2 1
шатар 1400 - 1 0 0 1 0
Double up 1400 - 2 2 0 0 0
Судоку 1400 - 2 0 0 2 0
Отелло 1379 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1376 - 1 0 0 1 0