mra-pc43

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Пэнтэ 1430 - 20 7 0 13 0
Судоку 1400 - 2 1 0 1 0
Double up 1400 - 4 3 0 1 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 6 0 0 6 0
шатар 1398 - 4 1 2 1 0
рэнзү 1390 - 83 37 1 45 11
Гомоку 1380 - 1 0 0 1 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 1 01:21 01:21