mra-pc63

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1685 22 96 54 0 42 15
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Double up 1400 - 1 1 0 0 0
Пэнтэ 1397 - 7 3 0 4 0
Отелло 1378 - 3 1 0 2 0