Natasha

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1423 - 92 41 0 51 9
Орос даам 1315 - 6 1 0 5 1
рэнзү 1075 260 68 16 0 52 8