EgorP

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1834 74 361 189 1 171 20
рэнзү 1544 - 163 88 1 74 16
шатар 1382 - 1 0 0 1 0
Орос даам 1314 - 12 3 0 9 2
Пэнтэ 1311 - 36 12 1 23 2
Үно 1306 - 21 6 0 15 2
Мянга 1228 - 5 1 1 3 1
Судоку 1190 - 9 3 0 6 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 04:50 04:50
Судоку 6x6
Хялбар 2 08:28 06:09