PC-jace07

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1615 32 100 54 2 44 13
Double up 1400 - 2 0 0 2 0
Пэнтэ 1400 - 4 2 0 2 1