einar_v15

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 1961 - 283 152 25 106 39
Фишер рандом шатар 1683 - 177 82 11 84 26
Судоку 1400 - 8 5 0 3 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 1 09:24 09:24
Хялбар 3 05:55 04:50
Судоку 6x6
Дундаж 1 01:41 01:41