mra-pc94

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 1400 - 2 0 0 2 0
Double up 1400 - 76 59 0 17 0
Судоку 1400 - 11 5 0 6 0
рэнзү 1395 129 44 19 2 23 1
Стак 4 D 1392 - 1 0 0 1 0
шатар 1375 - 1 0 0 1 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 5 01:58 01:35