PC-Hayden41

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1997 7 129 93 4 32 10
Double up 1900 - 204 153 0 51 2
Гомоку 1548 - 11 5 0 6 0
Отелло 1461 - 3 3 0 0 0
Судоку 1400 - 9 4 0 5 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 4 01:20 01:17