badlife

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2202 8 156 100 0 56 20
рэнзү 1642 - 30 19 0 11 3
шатар 1421 - 2 1 0 1 0
Gentelman 1400 - 3 3 0 0 1
Техас Холдэм 0 38 3105 971 381 1753 3