PC-Chris7

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1789 8 220 144 0 76 22
Пэнтэ 1462 - 31 16 0 15 4
Гомоку 1439 - 22 12 0 10 3
шатар 1412 - 6 3 0 3 0
Double up 1400 - 18 12 0 6 0
Судоку 1400 - 7 4 0 3 0
Отелло 1303 - 6 0 0 6 1
Олон тоглогчийн дурак 1272 - 2 0 0 2 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 4 04:01 03:10