Ua47

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Double up 2076 - 22 19 0 3 22
Гомоку 1473 - 9 3 0 6 2
Үно 1465 - 43 21 0 22 5
Drawing 1396 - 19 4 7 8 0
Отелло 1379 - 1 0 0 1 0
Судоку 1377 - 11 9 0 2 1
Үгийн сүлжээ 1334 - 45 25 0 20 5
Дурак пасс 1214 - 29 9 0 20 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 1 13:51 13:51
Хялбар 2 04:53 04:12
Судоку 6x6
Дундаж 3 01:23 01:20
Хялбар 3 00:43 00:38