Sosiska74

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
WOF Отелло 1799 - 4 2 0 2 1
Отелло 1782 - 221 113 2 106 34
Lines of action 1380 - 1 0 0 1 0