b.andicsku

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1562 - 43 20 1 22 6
Орос даам 1449 - 5 3 0 2 1
олон улсын даам 1400 - 38 13 3 22 0