ridge

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Мянга 1777 - 644 223 234 187 33
Үно 1540 - 6308 3191 0 3117 633
Олон тоглогчийн дурак 1411 - 467 201 0 266 21
Орос даам 1400 - 9 3 0 6 0
Коннэкт 4 1400 - 3 0 1 2 1
Double up 1400 - 4 3 0 1 0
Пэнтэ 1400 - 1 0 0 1 0
Дурак 1354 - 68 29 0 39 5
Дурак пасс 1351 - 113 55 0 58 4
Бисмарк 1302 - 1263 442 414 407 44
Гомоку 1284 - 86 33 0 53 2
Gentelman 1256 - 40 40 0 0 0
Судоку 1199 - 27 8 0 19 0
өгдөг даам 1111 - 105 32 0 73 6
Саску 958 - 538 212 53 273 13
Техас Холдэм 0 - 514 151 61 302 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 5 08:54 05:40
Судоку 6x6
Дундаж 1 09:11 09:11
Хялбар 1 02:16 02:16