Corquaohmu

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2093 - 210 128 1 81 13
Пэнтэ 1537 17 36 19 0 17 2
Double up 1458 - 164 157 0 7 8
Стак 4 D 1428 - 11 8 0 3 0
Drawing 1400 - 10 4 4 2 0
Дурак 1400 - 6 2 0 4 1
Энтропи 1400 - 1 0 0 1 0
Отелло 1400 - 1 0 0 1 0
шатар 1397 - 1 0 1 0 0
Үно 1391 - 457 218 0 239 42
Судоку 1386 - 1651 1345 0 306 5
Дурак пасс 1386 - 4 2 0 2 0
Коннэкт 4 1363 - 24 10 2 12 4
Gentelman 1354 - 1 1 0 0 0
рэнзү 1288 - 55 19 1 35 9
Орос даам 1016 - 30 1 3 26 4

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 9 13:52 06:50
Хэцүү 16 15:53 07:11
Дундаж 28 10:28 04:35
Хялбар 44 03:57 01:32
Судоку 6x6
Дундаж 226 01:08 00:31
Хялбар 935 00:37 00:19
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 6 11:19 07:05
Дундаж 7 08:04 04:21
Хялбар 17 09:06 03:35
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 2 33:56 19:53
Дундаж 2 17:55 06:47
Хялбар 7 04:04 02:45
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 15 03:01 01:32
Хялбар 30 00:47 00:28
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 01:35:14 16.03.2020ны өдөр