trek949

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1753 - 304 160 3 141 5
Орос даам 1440 - 10 5 1 4 0
Үно 1436 - 370 182 0 188 30
Пэнтэ 1421 - 20 4 0 16 0
рэнзү 1421 - 11 7 0 4 0
Энтропи 1400 - 1 0 1 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Мянга 1400 - 1 0 1 0 0
Коннэкт 4 1400 - 5 3 0 2 0
Drawing 1398 - 4 1 0 3 0
Дурак 1376 - 1 0 0 1 0
Дурак пасс 1358 - 3 1 0 2 0
Судоку 1192 - 13 1 0 12 0
Техас Холдэм 0 - 8 2 0 6 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 11:28 11:28