Turneringar för Tankesportsolympiaden 2012/2013

Tid Spel Beskrivning Vinnare Tidsåtgång Antal spelare Resultat
1. 2012-11-06T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi I etapp - põhikool (5. - 9. klass) KP- 2h 27min 120 Öppna
2. 2012-11-05T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi I etapp - põhikool ekendus 2h 41min 64 Öppna
3. 2012-11-08T14:01:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi I etapp - põhikool (5. - 9. klass) asd567 1h 40min 82 Öppna
4. 2012-11-05T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool carmenh 2h 18min 40 Öppna
5. 2012-11-06T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass) mark2002 2h 13min 67 Öppna
6. 2012-11-06T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium (10 - 12. klass) Enith 2h 09min 28 Öppna
7. 2012-11-05T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium paars 2h 34min 25 Öppna
8. 2012-11-07T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium (10. - 12. klass) gellyk 1h 42min 27 Öppna
9. 2012-11-08T14:02:00+02:00 Sudoku (Medelsvårt) Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium (10. - 12. klass) pyrofire 1h 40min 22 Öppna
10. 2012-11-07T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi I etapp - põhikool (5. - 9. klass) matu97 1h 47min 76 Öppna
11. 2012-11-07T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass) shadow009 1h 26min 49 Öppna
12. 2012-11-08T14:00:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass) rasmus279 1h 40min 28 Öppna
13. 2013-01-15T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi II etapp - algkool (1. - 4. klass) mark2002 2h 12min 77 Öppna
14. 2013-01-15T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi II etapp - põhikool (5. - 9. klass) KP- 2h 28min 130 Öppna
15. 2013-01-15T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi II etapp - gümnaasium (10. - 12. klass) BassCulture 2h 10min 22 Öppna
16. 2013-01-14T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi II etapp - algkool (1. - 4. klass) lisselm 2h 28min 44 Öppna
17. 2013-01-14T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi II etapp - põhikool (5. - 9. klass) ekendus 2h 35min 65 Öppna
18. 2013-01-14T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi ii etapp - gümnaasium (10. - 12. klass) drakonford 2h 30min 24 Öppna
19. 2013-01-16T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi II etapp - algkool (1. - 4. klass) shadow009 1h 32min 51 Öppna
20. 2013-01-16T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi II etapp - põhikool (5. - 9. klass) kuakua 2h 04min 74 Öppna
21. 2013-01-16T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi II etapp - gümnaasium (10. - 12. klass) gellyk 1h 52min 26 Öppna
22. 2013-01-17T14:00:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi II etapp - algkool (1. - 4. klass) mark2002 1h 40min 34 Öppna
23. 2013-01-17T14:00:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi II etapp - põhikool (5. - 9. klass) asd567 1h 40min 73 Öppna
24. 2013-01-17T14:00:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi II etapp - gümnaasium (10. - 12. klass) pyrofire 1h 40min 19 Öppna
25. 2013-03-04T14:01:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi III etapp- põhikool (5.-9. klass). ekendus 2h 38min 63 Öppna
26. 2013-03-04T14:00:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi III etapp. Algkool (1. - 4. klass) mark2002 2h 28min 37 Öppna
27. 2013-03-04T14:02:00+02:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi III etapp - Gümnaasium (10.-12. klass). Kellapeksija 2h 28min 17 Öppna
28. 2013-03-05T14:02:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi III etapp - gümnaasium (10.-12. klass) BassCulture 2h 02min 17 Öppna
29. 2013-03-05T14:01:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi III etapp - põhikool (5. - 9.klass) liisu8 2h 15min 95 Öppna
30. 2013-03-06T14:01:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi III etapp - Põhikool (5. - 9. klass) matu97 1h 59min 65 Öppna
31. 2013-03-07T14:00:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi III etapp - Algkool (1. - 4. klass) mark2002 1h 40min 25 Öppna
32. 2013-03-05T14:00:00+02:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi III etapp - algkool (1. - 4.klass) mark2002 2h 21min 74 Öppna
33. 2013-03-06T14:00:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümp iaadi III etapp - algkool (1. - 4.klass) arsenich 1h 36min 47 Öppna
34. 2013-03-06T14:02:00+02:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi III etapp - gümnaasium (10.-12. klass) siimlolz 1h 40min 21 Öppna
35. 2013-03-07T14:01:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi III etapp - Põhikool (5. - 9. klass) Elenora12 1h 40min 56 Öppna
36. 2013-03-07T14:02:00+02:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümp iaadi III etapp - gümnaasium (10.-12 . klass) pyrofire 1h 20min 19 Öppna
37. 2013-05-06T14:00:00+03:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - algkool (1. - 4. klass). carmenh 2h 25min 39 Öppna
38. 2013-05-07T14:00:00+03:00 Ryskt damspel Mõttespordi Olümpiaadi IV etapp. Algkool (1. - 4. klass). mark2002 2h 12min 83 Öppna
39. 2013-05-07T14:01:00+03:00 Ryskt damspel Mõttespordi Olümpiaadi IV etapp. Põhikool (5. - 9. klass). ivar1999 2h 23min 95 Öppna
40. 2013-05-06T14:01:00+03:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - põhikool(5. - 9. klass). ekendus 2h 39min 56 Öppna
41. 2013-05-06T14:02:00+03:00 Schack Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - gümnaasium (10. - 12. klass). Kellapeksija 2h 04min 13 Öppna
42. 2013-05-07T14:02:00+03:00 Ryskt damspel Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - gümnaasium (10. - 12. klass). BassCulture 2h 02min 13 Öppna
43. 2013-05-08T14:00:00+03:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - algkool(1. - 4. klass). shadow009 1h 32min 50 Öppna
44. 2013-05-08T14:01:00+03:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - põhikool (5. - 9. klass). kuakua 2h 05min 55 Öppna
45. 2013-05-08T14:02:00+03:00 Gomoku Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - gümnaasium (10. - 12. klass). Arta 1h 43min 17 Öppna
46. 2013-05-09T14:00:00+03:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - algkool (1. - 4. klass). carmenh 1h 40min 23 Öppna
47. 2013-05-09T14:01:00+03:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - põhikool (5. - 9. klass). Kmerilin 1h 40min 36 Öppna
48. 2013-05-09T14:02:00+03:00 Sudoku (Lätt) Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - gümnaasium (10. - 12. klass). pyrofire 1h 34min 12 Öppna