Чансаа: Энтропи


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 georgr 1473 18 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 KobZero 1381 2 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт