Судоку (Хялбар) (2022-06-04T16:00:00+03:00 - 2022-06-04T16:44:10+03:00)

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
100 минут
Чансаа нэр Судоку 6x6 Хялбар Судоку 6x6 Хялбар Судоку 6x6 Дундаж Судоку 6x6 Дундаж Судоку 9x9 Хялбар Судоку 9x9 Хялбар Судоку 9x9 Дундаж Судоку 9x9 Дундаж Хугацаа Рэйтингийн өөрчлөлт
1. Rambo96 00:15 00:16 00:37 00:28 01:24 01:48 04:00 02:21 11:09 0
2. rastik 00:43 00:40 01:16 01:06 03:55 03:38 09:09 07:29 27:56 22
3. AlexPin 01:26 01:06 03:08 02:11 06:28 09:41 11:24 08:45 44:09 -22