Rambo96

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 3296 1 25609 25404 0 205 891
Судоку 2183 - 13931 13179 0 752 561
Double up 1942 - 154 138 0 16 44
Олон тоглогчийн дурак 1915 - 281 145 0 136 76
Гомоку 1885 - 258 236 2 20 3
Дурак пасс 1667 - 276 162 0 114 14
Коннэкт 4 1634 - 52 30 1 21 2
өгдөг даам 1556 - 258 167 8 83 7
Дурак 1539 - 152 81 0 71 9
Пэнтэ 1536 - 49 33 0 16 4
Drawing 1529 - 301 92 80 129 0
Мянга 1515 - 7006 2024 2753 2229 712
Блокинг 1469 - 93 43 12 38 0
рэнзү 1465 - 10 5 1 4 1
Бразил даам 1441 - 2 2 0 0 0
Энтропи 1423 - 34 21 0 13 4
Англи даам 1421 - 1 1 0 0 0
Фишер рандом шатар 1420 - 1 1 0 0 0
Lines of action 1411 - 44 19 1 24 5
Үно 1363 - 143 66 0 77 12
олон улсын даам 1316 - 8 1 0 7 1
3 чек 1313 - 47 13 4 30 4
Орос даам 1305 - 107 26 7 74 18
Стак 4 D 1279 - 54 16 1 37 3
Отелло 1225 - 92 30 3 59 5
Бисмарк 1219 - 414 97 166 151 20
шатар 1088 - 98 8 4 86 18
Gentelman 1061 - 30 30 0 0 0
Саску 885 - 42 14 10 18 5
Техас Холдэм 0 - 166 15 78 73 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 956 07:37 02:05
Хэцүү 869 06:44 01:52
Дундаж 1090 05:21 01:23
Хялбар 856 02:27 00:50
Судоку 6x6
Дундаж 1076 00:56 00:18
Хялбар 1292 00:35 00:12
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 876 08:43 02:11
Дундаж 871 06:38 01:30
Хялбар 549 04:29 01:28
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 894 11:28 02:07
Дундаж 890 07:57 01:49
Хялбар 620 02:30 01:11
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1451 02:08 00:26
Хялбар 882 00:29 00:15
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:30:56 29.12.2019ны өдөр