Тэмцээний хайлт

Хугацаа -
Дүн: 3
Тоглолт Тодорхойлолт Зохион байгуулагч Ялагч Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Тэмцээний хураамж Оролцогчийн тоо Тэмцээний ширээ
Судоку (Хялбар) Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop asd567 2013-01-17T14:00:00+02:00 1h 40min - 73 Нээлттэй
Судоку (Varia) Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- põhikool (5.-9.
klass)
Meikop asd567 2013-12-12T13:30:00+02:00 1h 40min - 43 Нээлттэй
Судоку (Varia) Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- põhikool (5.-9.
klass)
Meikop asd567 2014-01-23T13:30:00+02:00 1h 40min - 65 Нээлттэй