DavidJameson

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 2300 - 4399 2183 272 1944 57
Гомоку 2234 - 1163 790 5 368 9
Энтропи 2218 - 1834 1071 47 716 13
Lines of action 2033 - 274 187 0 87 5
Double up 1961 - 192 181 0 11 82
Коннэкт 4 1621 - 54 34 1 19 1
Стак 4 D 1483 - 25 14 0 11 1
Судоку 1471 - 324 261 0 63 2
Англи даам 1401 - 1 0 1 0 0
Үно 1400 - 2 0 0 2 0
Отелло 1380 - 3 1 0 2 0
Орос даам 1317 - 394 144 44 206 1
Олон тоглогчийн дурак 1250 - 4 0 0 4 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 16 12:34 06:54
Хэцүү 18 10:09 06:44
Дундаж 21 06:20 03:31
Хялбар 24 03:01 02:03
Судоку 6x6
Дундаж 28 01:16 00:51
Хялбар 25 00:40 00:27
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 4 17:40 10:42
Дундаж 5 11:23 06:16
Хялбар 6 06:26 05:23
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 19 16:07 05:41
Дундаж 11 12:08 08:01
Хялбар 8 05:22 02:38
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 50 03:11 01:07
Хялбар 24 00:49 00:27
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 01:55:23 02.09.2013ны өдөр