poffic

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 2153 - 52536 51734 2 800 425
шатар 1951 - 119 71 8 40 1
Энтропи 1863 - 1312 900 36 376 6
Орос даам 1637 - 53 25 8 20 0
Гомоку 1623 - 40 30 0 10 1
Пэнтэ 1462 - 14 9 0 5 1
Отелло 1446 - 6 3 0 3 0
Коннэкт 4 1431 - 25 14 0 11 0
Drawing 1402 - 20 7 6 7 0
Саску 1400 - 9 3 1 5 1
Дурак пасс 1400 - 7 3 0 4 0
Стак 4 D 1400 - 1 0 1 0 0
өгдөг даам 1400 - 1 0 0 1 0
3 чек 1400 - 1 0 0 1 0
Үно 1400 - 19 7 0 12 0
рэнзү 1400 - 2 2 0 0 0
Англи даам 1397 - 1 0 1 0 0
олон улсын даам 1393 - 6 2 0 4 0
Үгийн сүлжээ 1386 - 55 39 0 16 2
Дурак 1377 - 4 2 0 2 0
Lines of action 1340 - 3 0 0 3 0
Фишер рандом шатар 1317 - 11 3 1 7 2
Double up 1305 - 73 66 0 7 1
Техас Холдэм 0 - 34 11 0 23 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 3508 06:16 01:17
Хэцүү 3548 04:50 01:15
Дундаж 3755 03:30 01:03
Хялбар 3879 01:37 00:41
Судоку 6x6
Дундаж 4624 00:34 00:13
Хялбар 5463 00:19 00:09
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 3420 06:17 01:30
Дундаж 3460 04:16 01:20
Хялбар 3435 02:52 01:08
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 2987 08:37 01:47
Дундаж 3004 06:03 01:21
Хялбар 2899 02:11 00:53
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 4461 01:12 00:23
Хялбар 3279 00:23 00:12
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:26:46 02.11.2018ны өдөр