Чансаа: олон улсын даам


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 LionPriit 2522 781 62 % 18 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Johanna 2280 270 71 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 Noobgamer37 1925 709 50 % 15 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 antsuonu 1912 1007 55 % 26 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Plunge 1857 323 55 % 25 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Oopalm 1833 844 46 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Tornaado 1742 2027 46 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 koviot1 1724 100 65 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 aivar512 1655 361 43 % 16 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 pulmaisa 1648 1980 39 % 14 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 Panda 1640 218 55 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 RometK 1593 29 68 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 tombo48 1581 3420 49 % 13 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 piraaja 1564 207 45 % 17 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 piimahabe 1558 50 48 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 HendikJaska 1550 196 41 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 Tormilind 1547 10 80 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 Vaints 1524 43 51 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 Kasslullu 1522 11 63 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 SilverP 1520 11 81 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 Stenver9 1477 158 37 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 Yosi 1475 6 83 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 MMK 1473 5 80 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 u14 1460 3 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 Ats2009 1460 3 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 richard Pro 1459 3 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Greeta-Liisi 1452 374 36 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 puikti 1452 22 50 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 Germantsik 1451 2 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 jörgen. 1438 4 75 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 MMammu_ML 1437 4 75 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 meska 1435 871 37 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 AndreÜ 1429 5 60 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 vaher 1428 459 28 % 16 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 plommar 1426 3 66 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Taavipark 1424 89 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 Sander978 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 lennuk 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 Puserik 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 Megamega 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт