Үгийн сүлжээ (Хялбар) (2021-03-26T16:37:00+02:00 - 2021-03-26T16:45:23+02:00)

Зохион байгуулагч
Haavik
Цагийн хяналт
100 минут
Чансаа нэр Kerge Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 13x13 Kerge Хугацаа Рэйтингийн өөрчлөлт
1. Rambo96 00:32 00:23 00:51 00:51 01:46 04:23 0
2. Haavik 00:56 00:54 01:37 01:34 03:22 08:23 5
3. martin29 - - - - - 00:00 -5