brigita

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 3215 1 45010 43141 0 1869 1279
Гомоку 2046 - 1092 538 2 552 87
Бисмарк 1885 11 2456 837 936 683 74
Drawing 1625 - 691 255 196 240 0
рэнзү 1530 - 226 112 0 114 4
Дурак 1484 - 130 59 0 71 13
Орос даам 1467 - 177 68 14 95 23
Үно 1462 23 2788 1378 0 1410 227
Блокинг 1421 - 1 1 0 0 0
Gentelman 1400 - 1 1 0 0 0
Энтропи 1378 - 2 0 0 2 0
3 чек 1377 - 1 0 0 1 0
Үгийн сүлжээ 1364 - 51 20 0 31 7
Дурак пасс 1349 - 675 272 0 403 21
Коннэкт 4 1342 - 90 25 10 55 11
Lines of action 1292 - 96 40 2 54 9
өгдөг даам 1263 - 48 14 1 33 11
Стак 4 D 1247 - 63 14 0 49 12
Пэнтэ 1244 - 12 1 0 11 0
Отелло 1203 - 63 9 2 52 6
Олон тоглогчийн дурак 1172 - 633 268 0 365 97
Double up 1166 - 76 71 0 5 12

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 2570 03:10 00:56
Хэцүү 2751 02:28 00:43
Дундаж 3464 01:57 00:40
Хялбар 3339 00:59 00:25
Судоку 6x6
Дундаж 5701 00:23 00:11
Хялбар 9056 00:15 00:07
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 2698 03:11 00:54
Дундаж 3124 02:20 00:44
Хялбар 2423 01:38 00:41
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 1432 05:18 01:17
Дундаж 1618 03:47 01:02
Хялбар 1346 01:35 00:40
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1865 00:58 00:15
Хялбар 1741 00:20 00:10
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:13:51 26.10.2019ны өдөр