AlQaholic

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 2643 - 46575 41290 0 5285 1747
Үгийн сүлжээ 2445 - 1754 1519 0 235 237
шатар 2153 - 815 506 22 287 51
Гомоку 2139 - 3715 2771 25 919 352
Пэнтэ 2131 - 563 350 0 213 37
Коннэкт 4 2094 - 255 194 17 44 31
Дурак 1958 - 3937 2446 0 1491 373
Орос даам 1929 - 1398 716 84 598 125
Англи даам 1890 - 298 141 31 126 29
Стак 4 D 1860 - 305 186 16 103 32
рэнзү 1859 - 1199 684 26 489 144
Олон тоглогчийн дурак 1834 - 2029 1168 0 861 463
Бисмарк 1823 - 4012 1615 1226 1171 143
Отелло 1801 - 483 287 7 189 90
Double up 1781 - 1341 1254 0 87 1144
Gentelman 1708 - 2313 2313 0 0 69
Дурак пасс 1672 - 2849 1762 0 1087 303
Техас Холдэм 1657 - 6465 1745 1687 3033 82
Үно 1646 - 8790 4461 0 4329 973
Lines of action 1635 - 212 113 2 97 19
Блокинг 1621 - 61 37 1 23 4
Бразил даам 1444 - 76 15 7 54 19
Drawing 1410 - 537 159 157 221 0
өгдөг даам 1379 - 125 55 1 69 21
Саску 1349 - 5305 2274 556 2475 385
Фишер рандом шатар 1308 - 10 2 0 8 3
олон улсын даам 1304 - 30 6 1 23 7
3 чек 1191 - 132 51 0 81 16
Энтропи 1189 - 74 21 1 52 14
Мянга 1138 - 13190 4360 4129 4701 1258

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 2063 03:32 00:50
Хэцүү 1967 02:47 00:49
Дундаж 3125 01:55 00:38
Хялбар 3821 00:50 00:22
Судоку 6x6
Дундаж 4110 00:23 00:09
Хялбар 13120 00:12 00:06
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 1713 04:39 00:59
Дундаж 1975 02:49 00:43
Хялбар 1681 01:43 00:39
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 915 06:56 01:07
Дундаж 1120 04:13 00:57
Хялбар 1261 01:08 00:31
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 2204 01:00 00:13
Хялбар 2204 00:16 00:08
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:14:48 29.12.2019ны өдөр