Att få en ranking

Spelare får ranking genom att spela ett parti med ranking mot en annan registrerad spelare. Spelarnas ranking sjunker om inga spel spelas inom 14 dagar.

Vint.ee ranking system

På vint.ee ändras din ranking endast när du spelar mot en annan registrerad spelare. Rankingen räknas ut på följande sätt:

Formel:: R(ny) = R(gammal) + (S x 21) + (R(motståmdare) - R(gammal)) / 36
    där: Dessutom gäller följande:
Rankingnivåer: