Kasutaja orast reiting mängus Äraandmine

Maksimalne reiting:1401(27.11.2014) Minimaalne reiting:1088(01.11.2014) Reiting hetkel:1255
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.