Kasutaja orast reiting mängus Lines Of Action

Maksimalne reiting:1379(19.09.2014) Minimaalne reiting:1192(25.02.2016) Reiting hetkel:1192
* Mine hiirega punktile, et näha täpset skoori.
* Lohista hiirt, et zoomida sisse (topeltklõps tagasi zoomimiseks).
* Kliki punktil et näha mänge eelmise punktiga võrreldes.