Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
41 vuljas 1744 19308 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
42 marx 1731 28545 38 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
43 tamkakunn 1718 1397 43 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
44 Nõmme 1708 1527 41 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
45 Toomas51 1706 23667 57 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
46 veiko123 1703 2378 54 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
47 ron_seb 1697 180 51 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
48 fredjaanip. 1697 1756 47 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
49 tundmatumaa 1684 20302 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
50 Aare01 1673 4097 46 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
51 mary1994 1672 210 43 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
52 rix55 1663 1162 48 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
53 piraaja 1649 17656 38 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
54 418192 1635 410 43 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
55 Mets58 1633 26812 40 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
56 suslik3 1628 21049 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
57 puruloll 1621 5575 42 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
58 nunnupoiss 1615 16 93 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
59 naine69 1602 15042 39 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
60 Stoker 1586 42 66 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
61 poisike 1576 3932 51 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
62 heimthal 1576 1547 42 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
63 kriminaal 1575 1444 35 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
64 pulmaisa 1570 12209 40 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
65 meska 1566 6768 45 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
66 benita30 1565 2035 40 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
67 Andre06 1559 543 42 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
68 olkiiren 1558 9285 38 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
69 PC丁相勻 1551 85 45 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
70 Eldoraado1 1548 138 56 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
71 vendipoeg 1537 8 87 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
72 Kubix0 1535 58 31 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
73 laevuke 1534 745 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
74 Marjukas56 1533 18780 44 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
75 RKSmale 1533 209 33 % 11 % Хэрэглэгчийн тоглолт
76 Plaks 1509 457 48 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
77 avi335 1485 7 71 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
78 piet 1484 61 59 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
79 heless 1475 4699 50 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
80 KaarelR 1467 3 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт