Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
41 veiko123 1863 2599 55 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
42 fredjaanip. 1855 2377 48 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
43 suslik3 1848 22950 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
44 piraaja 1847 17741 38 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
45 marx 1842 29862 38 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
46 tatt 1834 3920 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
47 Mets58 1813 28376 40 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
48 sircafee 1805 13629 45 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
49 benita30 1794 2997 42 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
50 laevuke 1794 1278 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
51 anneena 1786 722 42 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
52 naine69 1775 15693 39 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
53 heimthal 1744 2570 42 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
54 418192 1716 857 43 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
55 tundmatumaa 1704 23043 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
56 Eldoraado1 1699 597 65 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
57 meska 1684 7104 45 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
58 aivar52 1676 17768 37 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
59 kallerdus 1676 4235 37 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
60 Alpaka 1671 1582 36 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
61 Musket 1666 3139 49 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
62 marjukas55 1660 10548 45 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
63 poisike 1647 4181 51 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
64 kornuud 1647 4365 41 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
65 SkyFall 1633 70 64 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
66 taunz 1627 6749 46 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
67 Marjukas666 1618 1118 43 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
68 ummmi11 1612 11249 32 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
69 MishaS 1606 35 57 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
70 GGHIIUMAALT 1596 16561 46 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
71 ninasarvik 1559 70399 41 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
72 olkiiren 1550 9948 38 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
73 pro gammmer 1528 42 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
74 allever 1515 296 63 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
75 tyft 1490 23325 37 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
76 Koda 1490 2899 46 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
77 northug 1488 117 39 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
78 direktor 1478 5276 46 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
79 Toomas3a 1469 515 56 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
80 okkas 1461 78604 30 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт